Futbol

Tahkim Kurulu Kararları – 24.02.2022

Google News Abonemiz Olun, Size Özel Haberleri Kaçırmayın!

TFF Tahkim Heyeti 24 Şubat 2022 günlü (15) sayılı toplantısında gündemindeki evrakları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2022/15 – K.2022/71

Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nün, futbolcu Çekdar Orhan ile ortasındaki uyuşmazlığa ait Uyuşmazlık Tahlil Şurası’nın 30.09.2021 tarih ve E.2021/496 – K.2021/519 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda, Uyuşmazlık Tahlil Şurası kararında yola ve temele muhalif bir istikamet bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2022/27 – K.2022/72

Futbolcu Ali Tatlı Kuş’un, Bergama Belediye Spor Kulübü Derneği ile ortasındaki uyuşmazlığa ait Uyuşmazlık Tahlil Şurası’nın 04.11.2021 tarih ve E.2021/545- K.2021/562 sayılı kararına itirazı incelendi. Heyetimizin 10.02.2022 tarihli toplantısında incelemeye alınan belgede yapılan müzakere sonucunda;

– Uyuşmazlık Tahlil Konseyi’nin feshin haksız olduğunun tespitine dair kararının kaldırılmasına, davacı futbolcu tarafından yapılan feshin haklı olduğunun tespiti ile 1.000,41 TL fiyatındaki noter masrafı alacak talebinin kabulüne, oybirliği ile,

– Sair konuların gerekçeli kararda belirtilmesine,

3. E. 2022/31 – K. 2022/43 Ek

Futbolcu Davet Ortakaya ve Sakarya Spor A.Ş. ortasındaki uyuşmazlığa ait Tahkim Şurası’nın 10.02.2022 tarih ve E.2022/31 – K.2022/43 sayılı kararına karşı futbolcu Davet Ortakaya’nın maddi yanılgının düzeltilmesi talebi incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; münasebeti kararda açıklanmak üzere maddi kusurun düzeltilmesi talebinin reddine, oybirliği ile,

4. E.2022/34 – K.2022/73

Yardımcı antrenör Aytekin Kıran’ın, kaleci antrenörü Salih Aydın’ın, atletik performans antrenörü Gürkan Diker’in, maç ve performans tahlil antrenörü Serkan Sevinç’in, Bandırma Spor Kulübü Derneği ile ortasındaki uyuşmazlığa ait Uyuşmazlık Tahlil Konseyi’nin 15.10.2021 tarih ve E.2021/508 – K.2021/540 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 24.02.2022 Perşembe günü saat 14:10’da görüntü konferans yoluyla icra edilen duruşmada Aytekin Kıran, Salih Aydın, Gürkan Diker, Serkan Sevinç’in vekili Av. Engin Meydan ve Bandırma Spor Kulübü Derneği’nin vekili Av. Anıl Dinçer’in hazır oldukları görüldü, kelamlı beyanları alındı. Yapılan müzakere sonucunda,

Davacıların itirazlarının kabulü ile Uyuşmazlık Tahlil Konseyi’nin misyonsuzluk kararının kaldırılmasına, oybirliği ile,

– Aytekin Kıran’ın 46.439,03 TL, Salih Aydın’ın 26.439,03 TL, Gürkan Diker’in 14.439,03 TL, Serkan Sevinç’in 38.439,03 TL dengeli fesih tazminatı alacaklarının davalı kulüpten tahsil edilerek davacılara ödenmesine,oybirliği ile,

– Faiz, harç, yargılama masrafı, vekalet fiyatı ve sair konuların gerekçeli kararda belirtilmesine,

5. E. 2022/78 – K. 2022/74

Futbolcu Ömer Faruk Yılmaz’ın, Kardemir Karabük Spor Kulübü Derneği ile ortasındaki uyuşmazlığa ait Uyuşmazlık Tahlil Konseyi’nin 04.02.2022 tarih ve E.2022/21 – K.2022/1 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda,

Davalı futbolcunun itirazının kabulü ile yargılamanın iadesi talebinin reddine dair Uyuşmazlık Tahlil Konseyi kararının kaldırılmasına, oybirliği ile,

Davalı futbolcuÖmer Faruk Yılmaz tarafından yapılan feshin haklı olduğunun tespiti ile futbolcu hakkında verilen 4 ay mühlet ile resmi karşılaşmalardan men cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,

6. E. 2022/83 – K. 2022/75

Aliağa Belediye Helvacı Spor Kulübü’nün, TFF İdare Şurası’nın 26.01.2022 tarih ve 125 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; TFF İdare Heyeti kararında yordama, temele ve talimatlara karşıt bir istikamet bulunmadığı anlaşıldığından, Aliağa Belediye Helvacı Spor Kulübü’nün itirazının reddine, oybirliği ile,

7. E. 2022/91 – K. 2022/76

Karaman Belediye Spor Kulübü’nün teknik sorumlusu Salih Eken’in, Profesyonel Futbol Disiplin Heyeti’nin 10.02.2022 tarih ve E.2021-2022/633 – K.2021-2022/750 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 24.02.2022 Perşembe günü saat 14:30’da görüntü konferans yoluyla icra edilen duruşmada Karaman Belediye Spor Kulübü’nün teknik sorumlusu Salih Eken’in vekili Av. Muhammet Anıl Eken’in hazır olduğu görüldü, kelamlı beyanı alındı. Yapılan müzakere sonucunda;

– Karaman Belediye Spor Kulübü’nün teknik sorumlusu Salih Eken’in, ihraç öncesi karşılaşma hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın41/1-c ve 35/4. hususları uyarınca 3 resmi karşılaşmada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, ihraç sonrası karşılaşma hakemlerine ve TFF mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın41/1-c ve 35/4. unsurları uyarınca 7 resmi karşılaşmada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 7.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında ve cezaların birleştirilmesi sonucunda toplam 10 resmi karşılaşmada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 8.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, türel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E. 2022/92 – K. 2022/77

Van Yolspor Kulübü Derneği’nin, futbolcusu Taner Darğın ile ilgili Amatör Futbol Disiplin Heyeti’nin 11.02.2022 tarih ve E.2021-2022/691 – K.2021-2022/918 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; Van Yolspor Kulübü Derneği’nin futbolcusu Taner Darğın’ın, kırmızı kart nedeniyle 1 resmi karşılaşmadan men, ihraç sonrası hareketindeki kastın yoğunluğu nazara alınarak Futbol Disiplin Talimatı’nın44/2-a unsuru uyarınca 14 resmi karşılaşmadan men olmak üzere toplam 15 resmi karşılaşmadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E. 2022/93 – K.2022/78

Altay Spor Kulübü Derneği’nin, Profesyonel Futbol Disiplin Şurası’nın 10.02.2022 tarih ve E.2021-2022/634 – K.2021-2022/748 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; Altay Spor Kulübü Derneği’nin 2 haftayı aşan mühlet boyunca rastgele bir mazeret göstermeksizin yedek kulübesinde teknik sorumlu bulundurmamasından ötürü Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Asılları Talimatı’nın 7/4. hususuna karşıt aksiyonu nedeniyle birebir talimatın 7/5. hususu uyarınca 250.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E. 2022/94 – K. 2022/79

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, Profesyonel Futbol Disiplin Şurası’nın 10.02.2022 tarih ve E.2021-2022/625 – K.2021-2022/737 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının gerçekleştirdiği nahoş ve berbat tezahürat nedeniyle ve bu hareketin birebir dönem içinde konut sahibi kulüp olduğu karşılaşmada 2. kere gerçekleştirilmesinden ötürü Futbol Disiplin Talimatı’nın53/2. hususu uyarınca 50.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

11. E. 2022/96 – K. 2022/80

Karatay Termal 1922 Konyaspor Kulübü’nün futbolcusu Hacı Ömer Hakikat’ın, Profesyonel Futbol Disiplin Heyeti’nin 17.02.2022 tarih ve E.2021-2022/681 – K.2021-2022/780 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; Karatay Termal 1922 Konyaspor Kulübü’nün futbolcusu Hacı Ömer Hakikat’ın karşılaşma hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe karşıt hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın36/5-a ve 35/4. unsurları uyarınca 3 resmi karşılaşmadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

12. E. 2022/97 – K. 2022/81

Bahçecik Spor Kulübü’nün, futbolcusu Hüseyin Terzi ile ilgili Amatör Futbol Disiplin Konseyi’nin 18.02.2022 tarih ve E.2021-2022/770 – K.2021-2022/1007 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; Bahçecik Spor Kulübü’nün futbolcusu Hüseyin Terzi’nin rakip ekip futbolcusuna yönelik sert ve önemli faulü nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın43. unsuru uyarınca 2 resmi karşılaşmadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

13. E. 2022/98 – K. 2022/82

Kavacık Spor Kulübü’nün futbolcusu Hasan Emre Aydın’ın, Amatör Futbol Disiplin Heyeti’nin 18.02.2022 tarih ve E.2021-2022/728 – K.2021-2022/968 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; Kavacık Spor Kulübü’nün futbolcusu Hasan Emre Aydın’ın hareketinin ihraç sonrası olması nedeniyle kırmızı karttan 1 resmi karşılaşmadan men, karşılaşma görevlilerine hakaret aksiyonu nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın41/1-a hususu uyarınca 3 resmi karşılaşmadan men olmak üzere toplam 4 resmi karşılaşmadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

14. E. 2022/99 – K. 2022/83

Muş Belediye Spor Kulübü ve futbolcuları Buyruk Özbay ile Mikail Usta’nın, Amatör Futbol Disiplin Konseyi’nin 18.02.2022 tarih ve E.2021-2022/733 – K.2021-2022/975 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 24.02.2022 Perşembe günü saat 14:50’de görüntü konferans yoluyla icra edilen duruşmada Muş Belediye Spor Kulübü’nün lider yardımcısı Sayın Bozkurt ve kulüp futbolcuları Buyruk Özbay ile Mikail Usta’nın hazır oldukları görüldü, kelamlı beyanları alındı. Yapılan müzakere sonucunda;

– Muş Belediye Spor Kulübü’nün, 4 futbolcusunun sarı ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesinden ötürü kadro halinde sportmenliğe muhalif davranışta bulunulması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın40/1-a unsuru uyarınca her bir sarı kart için 150,00 TL ve her bir kırmızı kart için 300,00 TL olmak üzere toplam 1.200,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, türel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Muş Belediye Spor Kulübü’nün futbolcusu Buyruk Özbay’ın, rakip grup futbolcusu ile arbede etmesi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın45/1-a ve Futbol Disiplin Talimatı’nın 12. hususunun uygulanması suretiyle 1 resmi karşılaşmadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Muş Belediye Spor Kulübü’nün futbolcusu Mikail Usta’ya, rakip ekip futbolcusu ile arbede etmesi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın45. ve Futbol Disiplin Talimatı’nın 12. hususunun uygulanması suretiyle verilen 2 resmi karşılaşmadan men cezasının, olayın oluş formu dikkate alınarak Futbol Disiplin Talimatı’nın 13. unsurunun uygulanması suretiyle 1 resmi karşılaşmadan men cezası halinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

15. E. 2022/100 – K. 2022/84

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin, Profesyonel Futbol Disiplin Heyeti’nin 17.02.2022 tarih ve E.2021-2022/690 – K.2021-2022/784 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

– Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin taraftarlarının gerçekleştirdiği yakışıksız ve berbat tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın53/3. maddesiuyarıncaçirkin ve makûs tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 206, 207, 106, 107, Güney Tribün 119, 120 Batı Tribün 125, 124, 101, 102 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki mesken sahibi kulüp olduğu karşılaşmaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın52/2. hususu uyarınca 32.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin karşılaşma sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından ötürü Üstün Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/13. hususu uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

16. E. 2022/101 – K. 2022/85

Ürgüp Spor Kulübü’nün, futbolcusu Sedat Burak Altay ile ilgili Amatör Futbol Disiplin Şurası’nın 16.02.2022 tarih ve E.2021-2022/757 – K.2021-2022/958 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; Ürgüp Spor Kulübü’nün futbolcusu Sedat Burak Altay’ın rakip grup futbolcusuna şiddetli harekette bulunması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın43. unsuru uyarınca 3 resmi karşılaşmadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

17. E. 2022/102 – K. 2022/86

Bigadiç Belediye Spor Kulübü’nün, futbolcusu Lider Karaboğa ile ilgili Amatör Futbol Disiplin Heyeti’nin 18.02.2022 tarih ve E.2021-2022/732 – K.2021-2022/972 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; Bigadiç Belediye Spor Kulübü’nün futbolcusu Lider Karaboğa’nın aksiyonunun ihraç sonrası olması nedeniyle kırmızı karttan 1 resmi karşılaşmadan men ve ihraç sonrası sportmenliğe muhalif hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın36/1-a hususu uyarınca 1 resmi karşılaşmadan men olmak üzere toplam 2 resmi karşılaşmadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Konseyi

(*) İşbu karar sonuçları biçimi düzeltmelere tabi olabilir.

Kaynak: TFF

Cüneyt Emre Topal

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Öğrencisi ve 365 Spor Genel Yayın Yönetmeni. Türkiye ve Dünya'daki spor gelişmelerini takip ederek, okuyucularına en iyi şekilde sunuyor. e-Spor'a ve Teknolojiye düşkün.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu